Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δίνει ο ένας στον άλλον την κυβέρνηση, για να παραλάβει καμένη γη....