Μόλις έφτασαν τα χαρμόσυνα νέα, ότι μπορεί ο εργαζόμενος να κάνει συμφωνία με το αφεντικό του και να δουλεύει και τις Κυριακές, ξεχύθηκαν στους δρόμους...