Θέλοντας να βασιλέψουν, δεν είχαν παρά να διαιρέσουν! Έτσι δημιούργησαν τις ιδεολογίες. Το σημαντικότερο έργο τους! Χρησιμοποίησαν τους κατάλληλους ανθρώπους, που κάτω από την δική...