Οι επικυρίαρχοι , το έχουν σχεδιάσει καλά το κόλπο.Καπηλεύονται  έννοιες και νοήματα που έχουν περάσει στην ιστορία , άρα είναι ευρέως γνωστά , και εκεί...