Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων είναι δύσκολο να υπολογιστεί, λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν Η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού - που από το 1994 αναγνωρίζεται...